Interactief Theatertraject 'Pesten in de Stad'


Van september 2014 tot januari 2015 liep Marco stage bij het rotterdamscentrumvoortheater & Cultuurhuis Delfshaven. Onder begeleiding van Paul Röttger ontwikkelde Marco, met een groep professionele acteurs, het interactief theatertraject: 'Pesten in de stad'. De voorstelling had als doel het bewust maken van het fenomeen pesten en werd gespeeld voor het, Primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO-opleidingen.

 

In de voorstelling 'Pesten in de stad' spelen ervaringsdeskundigen van alle leeftijden een rol. De interactieve theatervoorstelling met workshop wordt ingebed in een educatief programma. Marco heeft tijdens zijn stageperiode dit educatieve traject inhoudelijk ontwikkeld en vormgegeven. 'Pesten in de stad ' is door het Fonds voor Cultuurparticipatie geselecteerd als inspiratieproject binnen de regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie.